E-TEBLİGATTA UZAMA
213 S. VERGİ USUL KANUNU 467 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)'nin "5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi", "5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi" ve "10. Diğer Hususlar" başlıklı bölümlerinde yer alan "01.01.2016" ibareleri "1/4/2016" şeklinde değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.
Copyright 2017- Smmm Muhammed Hanefi Günay - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017- Smmm Muhammed Hanefi Günay - Tüm Hakları Saklıdır